och
andra fina
resultat

Vinnare Flatmästerskap genom åren
QuietRunners Jambo "Jackson"
Äg: Tobbe & Marie
Nkl 2006
QuietRunners Lotus "Hobbe"
Äg: Johan Blomdahl
Nkl 2010
QuietRunners Edgar
Äg: Lena Gustafsson
Nkl 2013
NO VCH SE VCH
QuietRunners Zeta
Äg: Jag
Nkl 2016
Placeringar Flatmästerskap genom åren
SE VCH Quiet Runners Carmen
 Veteranklass placerad 3:a
 Flatmästerskapet 2012
Äg: Jag
SE VCH Quiet Runners Elektra
Veteranklass placerad 2:a 97p.
 
Flatmästerskapet 2014
Äg: Jag
SE VCH Quiet Runners Elektra
Veteranklass placerad 5:a 98p.
 
Flatmästerskapet 2016
Äg: Jag
Quiet Runners Tudor"Alve"
Unghundsklass placerad 2:a 94p. Flatmästerskapet 2022
Äg: Kristina Axelsson-Lager
Svensk Mästare viltspår
     
SE VCH NO VCH
Quiet Runners Fly Etta
Äg:Anders Ahlqvist
2013
     
Svensk viltspårschampionat 49 st
     
SE VCH
Quiet Runners Donna
Äg: Jag
2024
     
   
SE VCH
Quiet Runners Very Much Chaplin
Äg:Kajsa Prim
2021
SE VCH
Quiet Runners Vega"Millie"
Äg:Johanna
Rennerfelt
2022
SE VCH
Quiet Runners Izo
Äg:Bengt Back
2023
SE VCH
Quiet Runners Dex
Äg:Anna Larsson
2023
 
SE VCH
Quiet Runners Stinger
Äg:Anders Ahlqvist
2019
SE VCH
Quiet Runners Sammi
Äg:Siv & Bela
2019
SE VCH
Quiet  Runners Solo
Äg: Ingela Sjöberg
2020
 
SE VCH
Quiet Runners Vinnas Saga
Äg: Jag
2020
SE VCH
Quiet Runners Bonnie
Äg:Bela & Siv Löwy
2018
SE VCH
Quiet Runners Ezzie
Äg: Jag
2018
SE VCH
Quiet Runners Elza
Äg:Birgitta Karlsson
2019
SE VCH
Quiet Runners Sicco
Äg:Siv &Bengt Back
2019
SE VCH
Quiet Runners Vira
Äg:Ingela Sjöberg
2015
SE VCH
Quiet Runners Dacke
Äg:Maria Dahlman-Persson
2018
SE VCH
Quiet Runners Dixie
Äg:Veronica Johansson
2018
SE VCH
Quiet Runners Silent Dancer
Äg:Roger Lundin
2018
SE VCH
Quiet Runners Zandra
Äg: Jag
2013
SE VCH
Quiet Runners Zeta
Äg: Jag
2015
SE VCH
Quiet Runners Emmis Egon
Äg:Lena Gustafsson
2015
SE VCH
Quiet Runners Vinna
Äg: Jag
2015
SE VCH
Quiet Runners Smilla
Äg:Anita Ahlqvist
2011
SE VCH 
Quiet Runners Silent Pleya
Äg: Jag
2011
SE VCH
Quiet Runners Sigge
Äg:Siv &Bela Löwy
2012
SE VCH
Quiet Runners Zigge
Äg:Maria Dahlman-Persson
2013
SE VCH
Quiet RunnersLaban"Sudden"
Äg:Ronald Bergman
2008
SE VCH
Quiet Runners Fly Edina
Äg:Margareta Stackerud
2009

SE VCH
Quiet Runners Fly Etta
Äg:Anders Ahlqvist
2010

SE VCH
Quiet Runners Ellie "Madde"
Äg:Lena Andersson
2010
SE VCH Tjh. LP 1 LP 2
Quiet RunnersJaffa"Chilla"
Äg:Dan Skoglund
2007
SE VCH
Quiet Runners Pascal
Äg:Christer Ericsson
2007
SE VCH
Quiet Runners Mannis
Äg:Siv Löwy
2008
SE VCH
Quiet Runners Maggie
Äg:Lena Ljungkvist
2008
SE VCH
Quiet Runners Jesper
Äg:Richard Pilqvist
2006
SE VCH
Quiet Runners Patrice
Äg:Annika Fredmark
2007
SE VCH LP 2
Quiet Runners Elektra
Äg: Jag
2007
SE VCH
Quiet Runners Palle
Äg:Lisbet Holmgren
2007
SE VCH
Quiet RunnersJerry"Willie"
Äg:Caroline Jenderback
2005
SE VCH
Quiet Runners Canon
Äg:Jan Hellstadius
2006
SE VCH
Quiet Runners Jeppson
Äg:Siv Löwy
2006
SE VCH
Quiet Runners Jenna
Äg:MargaretaStackerud 
2006
SE VCH  LP 1  LP 2
Quiet Runners Disa"Sally"
Äg:Anna-LenaJohansson 
  2001  
SE VCH
Quiet RunnersMindor"Ripp"
Äg:Carina Falk
2002
SE VCH 
Quiet RunnersMarion"Fanny" 
Äg:Lena Andersson
2003
SE VCH LP 2
Quiet Runners Carmen
Äg: Jag
2004

SE VCH    LP 1
Quiet Runners Nonni
Äg: Jag
  1997
SE VCH LP 1 
Quiet Runners Jessie
Äg: Jag
1999
SE VCH LP 1
 Quiet Runners Tessie
Äg:MargaretaStackerud
2000
SE VCH  LP 2
Quiet Runners Dixa
Äg: Jag
  2001

Norsk viltspårschampionat 5 st

SE VCH NO VCH
Quiet Runners Vinna
Äg: Jag
2016
SE VCH NO VCH
Quiet Runners Zeta
Äg: Jag
2016
NO VCH
Quiet Runners Cassie
Äg:Marit Ödegård
2007
SE VCH NO VCH
Quiet Runners Fly Etta
Äg:Anders Ahlqvist
2011
SE VCH NO VCH
Quiet Runners Smilla
Äg:Anita Ahlqvist
2011

Lydnadschampionat 7st

    SE LCH SE VCH LP 2
Quiet Runners Dixa
Äg: Jag
  2003
SE LCH SE VCH  
 LP 1  LP 2 Tjh Bevak.  
Quiet Runners Disa"Sally"
Äg:Anna-LenaJohansson 
         2005     
SE LCH SE VCH
Quiet Runners Palle
Äg:Lisbet Holmgren
2008
SE LCH 
Tryggs Maggie
Äg: Jag
1986
SE LCH 
LopplådansToraTornado
Äg: Jag
1988
SE LCH 
Quiet Runners Bossy 
Äg:AnnaBrodahl
1994
 SE LCH  SE VCH LP 1
Quiet Runners Nonni
Äg: Jag
1998    

Tjänstehundar  9 st

     
 Godkänd
Norsk Räddningshund  Lavinhund
Quiet Runners  Viggo
Äg:Elin Andersson
2017
 
 Godkänd
Svensk Räddningshund  Lavinhund
Quiet Runners  Viggo
Äg:Elin Andersson
2019
 
   
       
 SvenskTjh räddning
Quiet Runners Mara
Äg:Anna-LenaUnnes-Lind
2007
 
Godk.Internat.Räddning
SvenskTjh räddning
Quiet Runners Mara
Äg:Anna-LenaUnnes-Lind
2008
 
 SvenskTjh räddning LP 1
Quiet  Runners Elvira
Äg:Lahtinen Leena
2008
 
 
SvenskTjh Räddning 
Quiet Runners Sonni 
Äg:Stina Persson
1997
SE VCH SELCH   
 LP 1  LP 2 Tjh Bevak.  
Quiet Runners Disa"Sally"
Äg:Anna-LenaJohansson 
         2005       
Tjh Flygvapnet
Försvarsmaktshund
Quiet Runners Jaffa"Chilla"
Äg:Dan Skoglund
2005
Norsk Tjh. räddning
Quiet RunnersJanni"Nala"
 Äg:Julia & LasseNorge 
2005

Ett stort TACK till alla ni underbara valpköpare som tränar och för fram era 
Quiet Runners-hundar till framskjutna placeringar på jaktprov, viltspår, lydnad, bruks och utställning ! Vad vore vi utan er
?

SE LCH =Svensk lydnadschampion, LP= Lydnadsdiplom
SE VCH= Svensk viltspårschampion Tjh.=tjänstehund