och
andra fina
resultat

Vinnare Flatmästerskap genom åren
QuietRunners Jambo "Jackson"
Äg: Tobbe & Marie
Nkl 2006
QuietRunners Lotus "Hobbe"
Äg: Johan Blomdahl
Nkl 2010
QuietRunners Edgar
Äg: Lena Gustafsson
Nkl 2013
NO VCH SE VCH
QuietRunners Zeta
Äg: Jag
Nkl 2016
Placeringar Flatmästerskap genom åren
SE VCH Quiet Runners Carmen
 Veteranklass placerad 3:a
 Flatmästerskapet 2012
Äg: Jag
SE VCH Quiet Runners Elektra
Veteranklass placerad 2:a 97p.
 
Flatmästerskapet 2014
Äg: Jag
SE VCH Quiet Runners Elektra
Veteranklass placerad 5:a 98p.
 
Flatmästerskapet 2016
Äg: Jag
Quiet Runners Tudor"Alve"
Unghundsklass placerad 2:a 94p. Flatmästerskapet 2022
Äg: Kristina Axelsson-Lager
Svensk Mästare viltspår
     
SE VCH NO VCH
QuietRunners Fly Etta
Äg:Anders Ahlqvist
2013
     
Svensk viltspårschampionat
     
SE VCH
QuietRunners Very Much Chaplin
Äg:Kajsa Prim
2021
SE VCH
QuietRunners Vega"Millie"
Äg:Johanna
Rennerfelt
2022
   
 
SE VCH
QuietRunners Stinger
Äg:Anders Ahlqvist
2019
SE VCH
QuietRunners Sammi
Äg:Siv & Bela
2019
SE VCH
QuietRunners Solo
Äg: Ingela Sjöberg
2020
 
SE VCH
QuietRunners Vinnas Saga
Äg: Jag
2020
SE VCH
QuietRunners Bonnie
Äg:Bela & Siv Löwy
2018
SE VCH
QuietRunners Ezzie
Äg: Jag
2018
SE VCH
QuietRunners Elza
Äg:Birgitta Karlsson
2019
SE VCH
QuietRunners Sicco
Äg:Siv &Bengt Back
2019
SE VCH
QuietRunners Vira
Äg:Ingela Sjöberg
2015
SE VCH
QuietRunners Dacke
Äg:Maria Dahlman-Persson
2018
SE VCH
QuietRunners Dixie
Äg:Veronica Johansson
2018
SE VCH
QuietRunners Silent Dancer
Äg:Roger Lundin
2018
SE VCH
QuietRunners Zandra
Äg: Jag
2013
SE VCH
QuietRunners Zeta
Äg: Jag
2015
SE VCH
QuietRunners Emmis Egon
Äg:Lena Gustafsson
2015
SE VCH
QuietRunners Vinna
Äg: Jag
2015
SE VCH
QuietRunners Smilla
Äg:Anita Ahlqvist
2011
SE VCH 
QuietRunners Silent Pleya
Äg: Jag
2011
SE VCH
QuietRunners Sigge
Äg:Siv &Bela Löwy
2012
SE VCH
QuietRunners Zigge
Äg:Maria Dahlman-Persson
2013
SE VCH
QuietRunnersLaban"Sudden"
Äg:Ronald Bergman
2008
SE VCH
QuietRunners Fly Edina
Äg:Margareta Stackerud
2009

SE VCH
QuietRunners Fly Etta
Äg:Anders Ahlqvist
2010

SE VCH
QuietRunners Ellie "Madde"
Äg:Lena Andersson
2010
SE VCH Tjh. LP 1 LP 2
QuietRunnersJaffa"Chilla"
Äg:Dan Skoglund
2007
SE VCH
QuietRunners Pascal
Äg:Christer Ericsson
2007

 

SE VCH
QuietRunners Mannis
Äg:Siv Löwy
2008
SE VCH
QuietRunners Maggie
Äg:Lena Ljungkvist
2008
SE VCH
QuietRunners Jesper
Äg:Richard Pilqvist
2006
SE VCH
QuietRunners Patrice
Äg:Annika Fredmark
2007
SE VCH LP 2
QuietRunners Elektra
Äg: Jag
2007
SE VCH
QuietRunners Palle
Äg:Lisbet Holmgren
2007
SE VCH
QuietRunnersJerry"Willie"
Äg:Caroline Jenderback
2005
SE VCH
QuietRunners Canon
Äg:Jan Hellstadius
2006
SE VCH
QuietRunners Jeppson
Äg:Siv Löwy
2006
SE VCH
QuietRunners Jenna
Äg:MargaretaStackerud 
2006
SE VCH  LP 1  LP 2
QuietRunners Disa"Sally"
Äg:Anna-LenaJohansson 
  2001  
SE VCH
QuietRunnersMindor"Ripp"
Äg:Carina Falk
2002
SE VCH 
QuietRunnersMarion"Fanny" 
Äg:Lena Andersson
2003
SE VCH LP 2
QuietRunners Carmen
Äg: Jag
2004

SE VCH    LP 1
QuietRunners Nonni
Äg: Jag
  1997
SE VCH LP 1 
QuietRunners Jessie
Äg: Jag
1999
SE VCH LP 1
 QuietRunners Tessie
Äg:MargaretaStackerud
2000
SE VCH  LP 2
QuietRunners Dixa
Äg: Jag
  2001

Norsk viltspårschampionat

SE VCH NO VCH
QuietRunners Vinna
Äg: Jag
2016
SE VCH NO VCH
QuietRunners Zeta
Äg: Jag
2016
NO VCH
QuietRunners Cassie
Äg:Marit Ödegård
2007
SE VCH NO VCH
QuietRunners Fly Etta
Äg:Anders Ahlqvist
2011
SE VCH NO VCH
QuietRunners Smilla
Äg:Anita Ahlqvist
2011

Lydnadschampionat

    SE LCH SE VCH LP 2
QuietRunners Dixa
Äg: Jag
  2003
SE LCH SE VCH  
 LP 1  LP 2 Tjh Bevak.  
QuietRunners Disa"Sally"
Äg:Anna-LenaJohansson 
         2005     
SE LCH SE VCH
QuietRunners Palle
Äg:Lisbet Holmgren
2008
SE LCH 
Tryggs Maggie
Äg: Jag
1986
SE LCH 
LopplådansToraTornado
Äg: Jag
1988
SE LCH 
QuietRunners Bossy 
Äg:AnnaBrodahl
1994
 SE LCH  SE VCH LP 1
QuietRunners Nonni
Äg: Jag
1998    

Tjänstehundar 

     
 Godkänd
Norsk Räddningshund  Lavinhund
QuietRunners  Viggo
Äg:Elin Andersson
2017
 
 Godkänd
Svensk Räddningshund  Lavinhund
QuietRunners  Viggo
Äg:Elin Andersson
2019
 
   
       
 SvenskTjh räddning
QuietRunners Mara
Äg:Anna-LenaUnnes-Lind
2007
 
Godk.Internat.Räddning
SvenskTjh räddning
QuietRunners Mara
Äg:Anna-LenaUnnes-Lind
2008
 
 SvenskTjh räddning LP 1
QuietRunners Elvira
Äg:Lahtinen Leena
2008
 
 
SvenskTjh Räddning 
QuietRunnersSonni 
Äg:Stina Persson
1997
SE VCH SELCH   
 LP 1  LP 2 Tjh Bevak.  
QuietRunners Disa"Sally"
Äg:Anna-LenaJohansson 
         2005       
Tjh Flygvapnet
Försvarsmaktshund
QuietRunners Jaffa"Chilla"
Äg:Dan Skoglund
2005
Norsk Tjh. räddning
QuietRunnersJanni"Nala"
 Äg:Julia & LasseNorge 
2005

Ett stort TACK till alla ni underbara valpköpare som tränar och för fram era 
Quiet Runners-hundar till framskjutna placeringar på jaktprov, viltspår, lydnad, bruks och utställning ! Vad vore vi utan er
?

SE LCH =Svensk lydnadschampion, LP= Lydnadsdiplom
SE VCH= Svensk viltspårschampion Tjh.=tjänstehund