2019&2020&2021&2022&2023


Ett stort TACK till alla ni underbara valpköpare som tränar och för fram era Quiet Runners-hun dar till framskjutna placeringar på jaktprov, viltspår, lydnad, bruks och utställning ! Vad vore vi utan er
?
Om det är någon som varit ute och gjort något med sin hund.
Är vi glada om ni maila och även sänder en bild som vi kan föra in på den här sidan.

     
SE VCH
Quiet Runners Zigge

Quiet Runners Viggo
     
Ägare: Maria
FM 2019 Elit 39p.

FM 2021 Veteran 54 p.
Ägare: Jacob-Elin
Svensk lavinhund Godkänd

Quiet Runners Vega

SE VCH NO VCH 
Quiet Runners Vinna

Quiet Runners Vitus

SE VCH 
Quiet Runners Bonnie

Quiet Runners Disa
Ägare: Cecilia 
Jakt C-prov Nkl 73p.
Flatmästerskapet 2017Nkl74p.
Ägare: vi 
Jakt B-prov Elit 3:a
Frk-Bergslagen2021
Klubbmästare i Elit187/100 p.
Jakt B-prov Elit 3x3:a God, VeryGod
Frk-Bergslagen2022
Klubbmästare i Elit1:a 69/100 p
Utst: Veterankl  Kkl 3:a
Årets Flat2022FRK-Bergslagen
Ägare: Mikael 
Jakt B-prov Ökl 3:a
Ägare:  Siv & Bela 
Flatmästerskapet 2019Nkl 81P.
Jakt
B-prov Danmark 
Nkl 1:a Provbäst
Ägare: Kaj 
Jakt C-prov Nkl 83/100p.Pl 5

SE VCH  
Quiet Runners Silent Dancer

Quiet Runners Deya

Quiet Runners Dadys Dolly

Quiet Runners Daysie

SE VCH 
Quiet Runners Dixie
Ägare: Carina&Roger
Jakt C-prov Nkl 57/100p
Jakt
B-prov Nkl 2x3:e pris
KM-Bergslagen Nkl 82/100p
Ägare: Gunnel
Viltspår: Godkänt Anlagsklass
BPH
Ägare: Ronald
Rallylydnad Godkänd 
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Viltspår: Ökl 1:a
Ägare: Marit

Lydnad Brons Norge
Ägare: Veronica 
Jakt
B-prov Nkl 3:e pris,
Danmark 2:a pris
Jakt C-prov Nkl 100/100p
KM-Bergslagen Nkl 75/100p.
Flatmästerskapet 2019Nkl 79p. FM 2021 Nkl 58 p.
FM Frk-Bergslagen 2022
Nkl Vinnare 90p.Exc

SE VCH 
Quiet Runners Dacke

SE VCH 
Quiet Runners Ezzie

SE VCH SÖKH1 SÖKH11
Quiet Runners Elza

Quiet Runners Eroz "Fuse"

Quiet Runners Enzo
 Ägare: Maria
Kvalificerad för att starta på
 B-prov Nkl i Norge Danmark
Jakt C-prov Nkl 79/100p.Vinnare
Jakt B-prov Nkl 3:e pris
Utst:
Jaktkl VG Kkl 2:a
Utst: Jaktkl EXC
Jakt B-prov Nkl 2:a
FM 2021 Nkl 54 p.
Ägare: jag
Jakt B-prov Nkl 2:a pris,1:a pris
Jakt C-prov Nkl 96/100p
KM-Bergslagen Nkl 97/100p.
Vinnare och 
Bergslagens 
Dual Purpose hund 2019
Utst: Jaktkl VG
Jakt B-prov Ökl 2:a
Jakt B-prov Ökl 2x3:a
Utst: Ökl Exc
FM 2021 Ökl 77 p. !:a pris
KM Frk-Bergalagen Ökl 69p.
Ägare: Birgitta
Utst: Ökl VG
Viltspår: Ökl 1:a 
2 X 1:a SE VCH
Bruks: Uppflyttad lägre sök
Lydnad: Startkl uppflyttad163 p.
Utst: Ökl Exc CK

FB-R med skott
Lydnad: Startklass uppflyttad 166p.169,5p.
Bruks: Uppflyttad högre sök 487,75p.
Bruks:Godkänd högre sök326,25p
Ägare: Therese
Jakt C-prov Nkl 94/100p
Ägare: Kirsti
Jakt C-prov 
Nkl pl.1 o 3 BK WT Tromsö
 

SE VCH 
Quiet Runners Sicco

RLD F RLD N SE VCH 
Quiet Runners Sicco

SE VCH 
Quiet Runners Stinger "Inge" 


Quiet Runners
 

Quiet Runners Saga" Poppy"
Ägare: Bengt & Siv
Utst: Ukl Exc Kkl.2:a
Viltspår: Godkänt Anlag
Ökl 3x1:a = SE VCH
Ägare: Bengt & Siv
Rallylydnad:
88/100 p.Plac.3:e
89/100p. Plac.6:e
93 p.Delad först plats och uppflytt
Andra 94 p.3:epl.Titel RLD N
Rallylydnad Fortsättningskl.
83p Godkänd,74 ej Godkänd
Avancerad kl.91 och 90 p.av100p Titel RLD F
Lydnad: Startklass godkänd 145p.
Startklass godkänd 182p.
Genomförd MH med skott
Rallylydnad godkänd RLD A
Genomförd FB-R med skott
Årets Rallyhund 2022 NBK
Årets Hund NBK pl.3:a
Ägare: Anders
Viltspår: Ökl 3x1:a = SE VCH
Utst: Ukl VG Kkl 3:a
MH-beskriven
Certifierad officiellt som
 sökhund för Missing People

Utst: Ökl Exc CK
Genomförd FB-R med skott
  Ägare: Linn
Utst: Jun Exc
Viltspår: Godkänt Anlagsklass
Godkänt inträdesprov till Räddningshund
 

SE VCH Quiet Runners Solo

 SE VCH Quiet Runners Solo

SE VCH 
Quiet Runners Vinnas Saga

Quiet Runners Vinnas Skipper


Quiet Runners Vinnas Senzor
Ägare: Ingela till 2021
FB-R, MH
Viltspår: Godkänd Anlagsklass
Ökl 3x1:a  SE VCH
Ägare: Hanna 2021
Utst: Ökl Exc
Ägare: Jag
Utst: Valpkl 5-9 mån
Lovende valp Bis 2:a valp
6-9 mån 3:a Hp
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Ökl 2x1:a,1:aHp= SE VCH

Utst: Unghkl.Exc, Jaktkl Exc CK
BPH genomförd med skott
Jakt:B-prov Nkl 1:a
FM 2021 Nkl 54 p.
FM Frk-Bergslagen 2022 Ökl 58p.
Genomförd MH med skott
Officiellt WT
Ökl 86p. Exc Plac 5:a
Ägare: Caroline
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Genomförd FB-R med skott
Ägare: Lars-Erik
Utst: Valpkl 4-6 mån HP Bir
Valpkl 4-6 mån HP Bir Bim

Quiet RunnersVinnas Sune

Quiet Runners Vinnas Sofi

Quiet Runners Vegas"Ture"

SE VCH Quiet Runners
Very Much Chaplin


SE VCH
Quiet Runners Vega"Millie"
Ägare: Susanne
Viltspår: Godkänd Anlagsklass

Ägare: Marit
Kvalificerad för att starta på
 B-prov Nkl Norge Danmark
Ägare: Maria
Utst: Unghkl. Exc CK

Genomförd FB-R med skott
Genomförd MH med skott
Ägare: Kajsa 
Viltspår: Godkänd anlagsklass

Ökl 3x1:a pris SE VCH
KM--Bergslagen 24 p.
Utst: Ökl Exc
Genomförd FB-R med skott
Genomförd MH med skott
Ägare: Johanna
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Ökl 2:a pris
Viltspår: Ökl 3 x 1:a SE VCH
Genomförd FB-R med skott
Genomförd MH med skott

Quiet Runners Viktor"Vinston"
 

 


Quiet Runners Vida


  Quiet Runners Vilma
 
 Quiet Runners Tudor"Alve"

 NW1,NW2 Quiet Runners Terzo
Ägare: Mats
Valpkl 6-9 mån HP Bir Bim
Genomförd FB-R med skott
Genomförd MH med skott
Ägare: Greger 
Viltspår: Godkänd anlagsklass
 Utst: Ökl Exc
Ägare: Stefan
Viltspår: Godkänd anlagsklass

Ökl 2:a pris
Genomförd FB-R med skott
Genomförd MH med skott
Ägare: Kristina  
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Genomförd FB-R med skott
Flätmästerskapet 2022
Unghundsklass 94p.Exc Pl.2:a
WT: Nkl 91 p.Exc Pl.4:a 87Exc
Utst: Ökl Exc CK
Jakt: Nkl Very Good,
WT: Nkl 90 p.Exc Pl.4:a
Ägare: Irene
Nose-worke: NW1 TEM Fordon 
 NW1 TEM Inomhus

 NW2  Doftprov
Genomförd FB-R med skott
Genomförd B
PH
NW2 1:a pl av 80 tävl. 88 p
.
3:e plats o SSE i Fordonssök
NM2 TSM 100p. Dipl.
NW2 3:e Diplom
Titel: NW1,NW2

Quiet Runners Tyson

Quiet Runners Teija

Runners Toffee

Quiet Runners Izxy

Quiet Runners Izo
Ägare: Maria & Markus
Genomförd FB-R med skott
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Ägare: Emma & Edward
Genomförd FB-R med skott
KM Frk-Bergslagen 2022 Ukl 55p.
Utst: Ökl Exc CK
Ägare: Pär
Rallylydnad: Nybörjarkl.
93/100 p.Plac.3:e
Ägare: Birgita
Utst: valp 4-6 månHP,BIR,BIS 3:a
Utst: Junior
Exc Hp CK Reserv Cert
Ägare: Bengt & Siv
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Ökl 1:a

Quiet Runners
Iza"Lovis"

Quiet Runners Izar

Quiet Runners Donna

Quiet Runners Dex

Quiet Runners Disac
Ägare: Linda
Utst: Junior
Exc Hp CK Bir Cert
Ägare: Annika
Utst: Junior
Exc Hp CK Bim Cert
Ägare: Jag
Utst: Valp 2 6-9 mån
Pl 1 med HP, Bir, Big 2:a
Valpkl.6-9 månExc med HP, Bim
Viltspår: Godland Anlagsklass
Ägare: Anna
Utst: Valp2 6-9 mån
Pl.1 med HP, Bir
Viltspår: Godkänd Anlagsklass
Ökl 1:a
Ägare:Kicki&Krister
Utst: Valpkl.6-9 mån
Exc med HP, Bir, Bis3:a


Quiet Runners Dino

Quiet Runners D´Alba

Quiet Runners Dusa
   
Ägare: Michael
Utst: Valp 2 6-9 mån Pl 2 med HP
Ägare: Rolf
Utst: Valp 2 6-9 mån Pl 1
Ägare: Greger
Utst: Valpkl.6-9 mån
Exc med HP, Bir,Big 2:a
   

 

Ett stort TACK till alla ni underbara valpköpare som tränar och för fram era Quiet Runners-hundar till framskjutna placeringar på jaktprov, viltspår, lydnad, bruks och utställning ! Vad vore vi utan er?
Om det är någon som varit ute och gjort något med sin hund.
Är vi glada om ni maila och även sänder en bild som vi kan föra in på den här sidan.