2020&2021&2022&2023&2024


Ett stort TACK till alla ni underbara valpköpare som tränar och för fram era Quiet Runners-hun dar till framskjutna placeringar på jaktprov, viltspår, lydnad, bruks och utställning ! Vad vore vi utan er
?
Om det är någon som varit ute och gjort något med sin hund.
Är vi glada om ni maila och även sänder en bild som vi kan föra in på den här sidan.


Quiet Runners Vega

SE VCH NO VCH 
Quiet Runners Vinna

Quiet Runners Vitus

Quiet Runners Dadys Dolly

SE VCH Quiet Runners Dixie
Ägare: Cecilia 
Jakt C-prov Nkl 73p.
Flatmästerskapet 2017Nkl74p.
Ägare: vi 
Jakt B-prov Elit 3:a
Frk-Bergslagen2021
Klubbmästare  i Elit187 p.
Jakt B-prov Elit 3x3:a God, VeryGod
Frk-Bergslagen2022
Klubbmästare  i Elit1:a 69 p
Utst: Veterankl  VG Kkl 3:a
Årets Flat2022FRK-Bergslagen
Flatmasterskapet2023Veteran67p
Klubbmästare2023 i Elit 1:a 74p
Ägare: Mikael 
Jakt B-prov Ökl 3:a
Ägare: Ronald
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Viltspår: Ökl 1:a
FM 2021 Nkl 58 p.
 Frk-Bergslagen 2022
Nkl  90p.Exc Vinnare

SE VCH 
Quiet Runners Dacke

SE VCH 
Quiet Runners Ezzie

SE VCH SÖKH1 SÖKH11
Quiet Runners Elza

RLD F RLD N SE VCH 
Quiet Runners Sicco
 

SE VCH 
Quiet Runners Stinger "Inge" 
 Ägare: Maria
Jakt B-prov Nkl 2:a
FM 2021 Nkl 54 p
Ägare: jag
Jakt B-prov Ökl 2x3:a
Utst: Ökl Exc
FM 2021 Ökl 77 p. !:a pris
KM Frk-Bergalagen Ökl 69p.
Ägare: Birgitta 
2 X 1:a SE VCH
Bruks: Uppflyttad lägre sök
Lydnad: Startkl uppflyttad163 p.
Utst: Ökl Exc CK

FB-R med skott
Lydnad: Startklass uppflyttad 166p.169,5p.
Bruks: Uppflyttad högre sök 487,75p.
Bruks:Godkänd högre sök326,25p
Ägare: Bengt & Siv
Rallylydnad Fortsättningskl.
83p Godkänd,74 ej Godkänd
Avancerad kl.91 och 90 p.av100p Titel RLD F
Lydnad: Startklass godkänd 145p.
Startklass godkänd 182p.
Genomförd MH med skott
Rallylydnad godkänd RLD A
Genomförd FB-R med skott
Årets Rallyhund 2022 NBK
Årets Hund NBK pl.3:a
Ägare: Anders
MH-beskriven
Certifierad officiellt som
 sökhund för Missing People

Utst: Ökl Exc CK
Genomförd FB-R med skott
 

SE VCH Quiet Runners Solo

 SE VCH Quiet Runners Solo

SE VCH 
Quiet Runners Vinnas Saga

Quiet Runners Vinnas Skipper


Quiet Runners Vinnas Senzor
Ägare: Ingela till 2021
Ökl 3x1:a  SE VCH
Ägare: Hanna 2021
Utst: Ökl Exc
Ägare: Jag
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Ökl 2x1:a,1:aHp= SE VCH

Utst: Unghkl.Exc, Jaktkl Exc CK
BPH genomförd med skott
Jakt:B-prov Nkl 1:a
FM 2021 Nkl 54 p.
KM Bergslagen 2022 Ökl 58p.
Genomförd MH med skott
Officiellt WT
Ökl 86p. Exc Plac 5:a
Flatmasterskapet 2023 Ökl 65p.
KM Bergslagen 2023 Ökl 83p.ExcV
Ägare: Caroline
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Genomförd FB-R med skott
Ägare: Lars-Erik
Utst: Valpkl 4-6 mån HP Bir
Valpkl 4-6 mån HP Bir Bim

Quiet RunnersVinnas Sune

Quiet Runners Vinnas Sofi

Quiet Runners Vegas"Ture"

SE VCH Quiet Runners
Very Much Chaplin


SE VCH
Quiet Runners Vega"Millie"
Ägare: Susanne
Viltspår: Godkänd Anlagsklass

Ägare: Marit
Kvalificerad för att starta på
 B-prov Nkl Norge Danmark
Ägare: Maria
Utst: Unghkl. Exc CK

Genomförd FB-R med skott
Genomförd MH med skott
Ägare: Kajsa 
Viltspår: Godkänd anlagsklass

Ökl 3x1:a pris SE VCH
KM--Bergslagen 24 p.
Utst: Ökl Exc
Genomförd FB-R med skott
Genomförd MH med skott
WT Nkl 71p.
Ägare: Johanna
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Ökl 2:a pris
Viltspår: Ökl 3 x 1:a SE VCH
Genomförd FB-R med skott
Genomförd MH med skott
WT Nkl

 Flatmasterskapet 2023 Nkl 51p.

Quiet Runners Viktor"Vinston"
 

 


Quiet Runners Vida


  Quiet Runners Vilma
Quiet Runners Vera
 NW1,NW2 Quiet Runners Terzo
Ägare: Mats
Valpkl 6-9 mån HP Bir Bim
Genomförd FB-R med skott
Genomförd MH med skott
Ägare: Greger 
Viltspår: Godkänd anlagsklass
 Utst: Ökl Exc
Genomförd MH med skott
Ägare: Stefan
Viltspår: Godkänd anlagsklass

Ökl 2:a pris
Genomförd FB-R med skott
Genomförd MH med skott
Ägare: Monica
WT Nkl 52 p.
Flatmasterskapet 2023 53p.
Ägare: Irene
Nose-worke: NW1 TEM Fordon 
 NW1 TEM Inomhus

 NW2  Doftprov
Genomförd FB-R med skott
Genomförd B
PH
NW2 1:a pl av 80 tävl. 88 p
.
3:e plats o SSE i Fordonssök
NM2 TSM 100p. Dipl.
NW2 3:e Diplom
Titel: NW1,NW2

Quiet Runners Tyson

Quiet Runners Teija

Runners Toffee
 
 Quiet Runners Tudor"Alve"

Quiet Runners Izxy
Ägare: Maria & Markus
Genomförd FB-R med skott
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Genomförd MH med skott
Ägare: Emma & Edward
Genomförd FB-R med skott
KM Bergslagen 2022 Ukl 55p.
Utst: Ökl Exc CK
Flatmasterskapet 2023 Nkl 71p.
KM Bergslagen 2023 Nkl 58p.
Genomförd MH med skott
Ägare: Pär
Rallylydnad: Nybörjarkl.
93/100 p.Plac.3:e
Ägare: Kristina  
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Genomförd FB-R med skott
Flä
Flatmästerskapet 2022
Unghundsklass 94p.Exc Pl.2:a
WT: Nkl 91 p.Exc Pl.4:a 87Exc
Utst: Ökl Exc CK
Jakt: Nkl Very Good,
WT: Nkl 90 p.Exc Pl.4:a,94p.
Flatmästerskapet 2023 86p.
Genomförd MH med skott
Rallylydnad Nkl 95/100 p.
Ägare: Birgitta
Utst: valp 4-6 månHP,BIR,BIS 3:a
Utst: inf Junior
Exc Hp CK Reserv Cert
Genomförd FB-R med skott
Genomförd BPH med skott

Quiet Runners
Iza"Lovis"

Quiet Runners Izar

SE VCH Quiet Runners Izo

Quiet Runners Inez"Nässla"

SE VCH Quiet Runners Dex
Ägare: Linda
Utst: inf Junior
Exc Hp CK Bir Cert
Ägare: Annika
Utst: inf Junior
Exc Hp CK Bim Cert
Ägare: Bengt & Siv
Viltspår: Godkänd anlagsklass
3 x Ökl 1:a S VCH
Genomförd MH med skott
Ägare: Anna
KM Bergslagen 2023 Ukl 46p.
Ägare: Anna
Utst: Valp2 6-9 mån
Pl.1 med HP, Bir
Viltspår: Godkänd Anlagsklass
3 x Ökl 1:a = SE VCH


Quiet Runners Dino

Quiet Runners D´Alba

Quiet Runners Dusa

Quiet Runners Donna

Quiet Runners Disac
Ägare: Michael
Utst: Valp 2 6-9 mån Pl 2 med HP
Ägare: Rolf
Utst: Valp 2 6-9 mån Pl 1
Ägare: Greger
Utst: Valpkl.6-9 mån
Exc med HP, Bir,Big 2:a
Ägare: Jag
Utst: Valp 2 6-9 mån
Pl 1 med HP, Bir, Big 2:a
Valpkl.6-9 mån Exc med HP, Bim
Junior EXC CK
Viltspår: Godkänd Anlagsklass
Ökl 2x 1:a
Ökl 1:a = SE VCH
Ägare: Kicki & Krister
Utst: Valpkl.6-9 mån
Exc med HP, Bir, Bis3:a

 

Ett stort TACK till alla ni underbara valpköpare som tränar och för fram era Quiet Runners-hundar till framskjutna placeringar på jaktprov, viltspår, lydnad, bruks och utställning ! Vad vore vi utan er?
Om det är någon som varit ute och gjort något med sin hund.
Är vi glada om ni maila och även sänder en bild som vi kan föra in på den här sidan.