2016&2017&2018&2019


Ett stort TACK till alla ni underbara valpköpare som tränar och för fram era Quiet Runners-hundar till framskjutna placeringar på jaktprov, viltspår, lydnad, bruks och utställning ! Vad vore vi utan er
?
Om det är någon som varit ute och gjort något med sin hund.
Är vi glada om ni maila och även sänder en bild som vi kan föra in på den här sidan.


SE VCH LP II
QuietRunners Elektra


SE VCH
QuietRunners Fly Edina

SE VCH
Quiet Runners Silent Pleya


 LP I RLD N
Quiet Runners Silent Panther


Quiet RunnersEdinas Sudden

Ägare: Vi
Flatmästerskapet 2016 Veterankl. 2:a 91/100p. Final 720 p. = 98 placering 5:a

Ägare: Gunnar&Margareta
Jakt C-prov Ökl 80/100p.

 Ägare: Vi
Jakt C-prov Elit 73/100p
Jakt C-prov Elit 76/100p
Jakt B-prov Elit 3:a
Utst. Veteran Bir
FM 2018 Elit 61p. 
FM-Bergslagen Veteran 85/100p.
Flatmästerskapet 2019Veteran 75P.

Ägare: Anna 
Klass 2 1:a pris

Ägare: Marie
Jakt C-prov Nkl 86/100p.
Ökl 64 pQuiet Runners Edinas Silla


Quiet Runners Zindra


Quiet Runners Zenya

SE VCH
Quiet Runners Zigge


SE VCH 
Quiet Runners Zeta

Ägare: Bengt
Jakt C-prov Ökl 91/100p.
Jakt C-prov Ökl 85/100p
Flatmästerskapet 2017Ökl60p.
Jakt C-prov Ökl 68/100p.
KM-Bergslagen Ökl 57p3:a
FM-Bergslagen Veteran 88/100p

Ägare: Marit
F
latmästerskapet
2016  
Nkl 74/100p.

Ägare: Monica Lundgren
Flatmästerskapet 2017Nkl69p.
Bruks Sök:Appell191 p
Uppflyttad lägre klass
FM 2018 Nkl 74p. 
Bruks Sök:Lägre klass godkänd
Ägare: Maria
Jakt B-prov Ökl 3:a
Officiellt WT Danmark Ökl 91/100p.Pl.5:a
Flatmästerskapet 2017Ökl64p.
Utst: Jaktkl.Exc Danmark
Jakt B-prov Ökl 2:a Danmark
Jakt B-prov Ökl 2:a
Jakt B-prov Ökl 1:a Danmark
Jakt B-prov Ökl 1:a Danmark
FM 2018 Elit 39p. 
Har fått Utmärkelse i JRK och får starta på markprov.
FM 2019 Elit 39p.

Ägare: 2015-2018 Vi
Jakt C-prov Nkl 80/100p.
Utst: Jaktkl. Exc Kk 2:a
Jakt B-prov Nkl 2:a, Nkl.1:a 
Viltspår: NO VCH

F
latmästerskapet
2016 Vinnare Nkl 99/100p. 
Final 18/20 p. = 117
Bergslagens 
Dual Purpose hund 2016
Flatmästerskapet 2017Ökl68p.


SE VCH
Quiet Runners Emmis Egon

Quiet Runners Emmis Ester
Quiet Runners Emmis Eros "Elvis" Quiet Runners Viceroy "Roy" Quiet Runners Vincent Vega
Ägare: Lena Gustafsson
Jakt C-prov Ökl 84/100p.
Jakt B-prov Nkl 2:a MH-beskriven

F
latmästerskapet
2016  
Nkl 92/100p.
Jakt C-prov Ökl 86/100p
Ägare: Eva Sönnert
Genomförd FB-R
MH-beskriven
Jakt B-prov Ökl 3:a
Jaktretrieverklubbens WT Ökl godkänd
Frk-BergslagenKlubbmästerskap 
Ökl 73 p.
Flatmästerskapet 2017Ökl74p:
Jakt C-prov Ökl 76p.2:a
Jakt C-prov Ökl 59/100p
Jakt C-prov Ökl Ökl 88/100p1:a
Ägare: Jane Vall
MH-beskriven
Ägare: Kajsa Prim
Godkänd som sökhund inom Missing People.
Ägare: Cecilia 
MH-beskriven 

Quiet Runners Vega

SE VCH 
Quiet Runners Vinna

Quiet Runners Vitus

SE VCH
  Quiet Runners Vira

Quiet Runners Viggo
Ägare: Cecilia 
Genomförd FB-R
MH-beskriven
Jakt C-prov Nkl 73p.
Flatmästerskapet 2017Nkl74p.
Ägare: vi 
Utst: Jaktkl.VG 4Kk
Jakt C-prov Nkl 90/100p.
Jakt B-prov Nkl 1:a,Ökl 1:a
MH-beskriven
Viltspår: NO VCH
Flatmästerskapet 2016  
Ökl 80/100p. 
Frk-Bergslagens flat 2016
Jakt C-prov Ökl 80/100p
Jakt B-prov Ökl 3x3:a
Frk-BergslagenKlubbmästerskap 
Ökl 71 p.
Utst.
Jaktkl 2 x EXC Kkl 3:a
Flatmästerskapet 2017 Ökl75p.
FRK Bergslagens flat 2017
KM-Bergslagen Ökl 76p 2:a
Jakt Officiellt WT Danmark 76p.
FM 2018 Ökl 58p. 
Jakt C-prov Ökl  77/100p
Jakt B-prov Ökl 1:a Norge
Ägare: Mikael 
Jakt C-prov Officiellt Ökl 1:a pris
Jakt B-prov Nkl 1:a
Jakt B-prov Ökl 3:a
Ägare: Ingela 
Jakt C-prov Nkl 83/100p.
Inoff.utst Exc HP, Kkl 2:a
Jakt C-prov Nkl 88/100p
FM 2018 Nkl 69p. 

Ägare: Jacob-Elin
Klarat Lavinhund B-prov Godkänd
Lavin A-prov med Norske räddningshunder.
Godkänd
Godkänd på eftersök sommar i norska räddningshundar
Svensk lavinhund Godkänd 

SE VCH 
Quiet Runners Bonnie

Quiet Runners Dexton

Quiet Runners Dadys Dolly

Quiet Runners Daysie

Quiet Runners Disa
Ägare:  Siv & Bela 
Utst: valpkl. 6-9 mån 1:a HP Bim,1:a HP Bir
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Utst. Ukl VG
Frk-BergslagenKlubbmästerskap 
UKL 88 p.Vinnare
Flatmästerskapet 2017Ukl47p.
Jakt C-prov Nkl 39p.
Jakt C-prov Nkl 76/100p
KM-Bergslagen Nkl 53/100p
Viltspår:
Ökl 3x1:a SE VCH
Flatmästerskapet 2019Nkl 81P.
Jakt
B-prov Danmark 
Nkl 1:a Provbäst
Ägare: Kicki Ericsson
Valp 4-6 mån 1HP BIM
Valp 6-9 Mån. Pl.4:a
Utst: Ukl Exc
MH-Beskriven
Ägare: Ronald
Valp 4-6 mån 2:a HP
Utst: Ukl. VG
MH-Beskriven
Rallylydnad Godkänd 
Ägare: Marit
Kvalificerad för att starta på B-prov Nkl Norge Danmark
Lydnad Brons Norge
Ägare: Kaj 
Valp 6-9 Mån. Pl.2:a Hp
MH-Beskriven
Jakt C-prov Nkl 83/100p.Pl 5

 


SE VCH  
Quiet Runners Silent Dancer

SE VCH 
Quiet Runners Dixie

SE VCH 
Quiet Runners Dacke

Quiet Runners Dilie(Miley)

Quiet Runners Deya
Ägare: Carina&Roger
Valp 4-6 mån 1 HP BIR BIG 4:a
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Utst: Ukl VG
MH-Beskriven
FM 2018 Nkl 53p. 
Jakt C-prov Nkl 83/100p
Viltspår: Ökl 3xx1:a SE VCH
Jakt C-prov Nkl 57/100p
Jakt
B-prov Nkl 2x3:e pris
KM-Bergslagen Nkl 82/100p.
Ägare: Veronica 
Valp 4-6 mån 3:a HP
Frk-BergslagenKlubbmästerskap 
UKL 3:a 49p.
Utst Junior VG Kkl 2:a
Flatmästerskapet 2017Ukl53p.
Jakt C-prov Nkl 53p.
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Utst: Ukl Exc CK MH-Beskriven
KM-Bergslagen Ukl 81p1:a
Viltspår: Ökl 3 x 1:a SE VCH
Jakt
B-prov Nkl 3:e pris,
Danmark 2:a pris
Jakt C-prov Nkl 100/100p
KM-Bergslagen Nkl 75/100p.
Flatmästerskapet 2019Nkl 79p.
Ägare: Maria
Utst: Junior Exc Danmark
Viltspår Godkänd anlagsklass
Ökl 1:a
Utst: Ukl Exc, MH-Beskriven
Viltspår Ökl 3 x 1:a SE VCH
Kvalificerad för att starta på
 B-prov Nkl i Norge Danmark
Jakt C-prov Nkl 79/100p.Vinnare
Jakt B-prov Nkl 3:e pris
Utst: Jaktkl VG Kkl 2:a
Ägare: Peter
Utst. Juni 1:a
Ägare: Gunnel
Utst: Ungh God
Viltspår: Godkänt Anlagsklass
BPH

Quiet Runners Eroz "Fuse"

Quiet Runners Elza

SE VCH 
Quiet Runners Ezzie

Quiet Runners Enzo

Quiet Runners Shabo
Ägare: Therese
FM 2018 Ukl 87p. 7:a
Jakt C-prov Nkl 94/100p
Ägare: Birgitta
Utst.Valp 6-9 1:a HP,Bir
Utst: Junkl.VG
Elza genomfört BPH
Godkänd Anlagsklass
Viltspår: Ökl  1:a
Utst: Ökl VG
Viltspår: Ökl  1:a
Ägare: vi
Utst.Valp 6-9 2:a HP
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Utst: Junkl. Exc MH-Beskriven
KM-Bergslagen Ukl 67p
FM 2018 Ukl 61p. 
Jakt C-prov Nkl 73/100p
Viltspår: Ökl 3 x 1:a SE VCH
Jakt B-prov Nkl 2:a pris,1:a pris
Jakt C-prov Nkl 96/100p
KM-Bergslagen Nkl 97/100p.
Vinnare och 
Bergslagens 
Dual Purpose hund 2019
Utst:
Jaktkl VG
Ägare: Kirsti
Jakt C-prov Nkl 83/100 pl. 3:a
Jakt C-prov 
Nkl pl.1 o 3 BK WT Tromsö
Ägare: Åsa
Utst: Valpkl II 3:a Hp

Quiet Runners Saga Poppy

SE VCH 
Quiet Runners Sicco

RLD N SE VCH 
Quiet Runners Sicco
Quiet Runners Sammi
SE VCH 
Quiet Runners Stinger "Inge"
Ägare: Linn
Utst: Jun Exc
Viltspår:
Godkänt Anlagsklass
Godkänt inträdesprov till Räddningshund
Ägare: Bengt & Siv
Utst: Ukl Exc Kkl.2:a
Viltspår: Godkänt Anlag
Ökl 3x1:a = SE VCH
Ägare: Bengt & Siv
Rallylydnad:
88/100 p.Plac.3:e
89/100p. Plac.6:e
93 p.Delad först plats och uppflytt
Andra 94 p.3:epl.Titel RLD N
Ägare: Bela & Siv
Viltspår: Godkänt Anlagsklass
Ökl 1:a
Ägare: Anders
Utst: Valpkl II 2:a Hp
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Viltspår: Ökl 3x1:a = SE VCH
Utst: Ukl VG Kkl 3:a


Quiet Runners Solo

Quiet Runners Vinnas Saga
     
Ägare: Ingela
FB-R, MH
Viltspår: Godkänd Anlagsklass
Ägare: Vi
Utst: Valpkl 5-9 mån
Lovende valp Bis 2:a valp
6-9 mån 3:a Hp
     

 

Ett stort TACK till alla ni underbara valpköpare som tränar och för fram era Quiet Runners-hundar till framskjutna placeringar på jaktprov, viltspår, lydnad, bruks och utställning ! Vad vore vi utan er?
Om det är någon som varit ute och gjort något med sin hund.
Är vi glada om ni maila och även sänder en bild som vi kan föra in på den här sidan.